12-07-2020

Ανακοινώσεις


Έρευνα αγοράς για τον κλάδο του οίνου στην Ισπανία

Το ΕΒΕΑ σας ενημερώνει, μετά από σχετική ενημέρωση από το Γρεφείο Ο.Ε.Υ. στη Μαδρίτη, αναφορικά με την Έρευνα αγοράς για τον κλάδο του οίνου στην Ισπανία. 

 

Περισσότερες πληροφορίες:
 

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτης

Ωράριο (ώρα Ελλάδος): 10:00 -18:00

Τηλέφωνο: (003491) 5644592

ΦΑΞ: (003491) 5645932

Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-madrid@mfa.gr

29/11/2019 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων


DOWNLOADS
EREVNAAGORASGIATONOINO_F993314439.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ