12-07-2020

Ανακοινώσεις


Σχέδιο αναπτύξεως του ταϊλανδικού Ανατολικού Οικονομικού Διαδρόμου (EasternEconomicCorridor). Αναλυτική παρουσίαση προς δυνητικούς επενδυτές.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών κάνει γνωστό στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η Β8 Διεύθυνση του ΥΠΕΞ  απέστειλε ενημέρωση με υλικό απευθυνόμενο προς δυνητικούς επενδυτές, σχετικά με το εν θέματι Σχέδιο ανάπτυξης στην Ταϊλάνδη, που παρουσιάσθηκε την 15 Οκτωβρίου 2019.

 
Πρόκειται για περιφέρεια με σημαντικές προοπτικές επικερδούς δραστηριοποίησης για την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, ιδίως στους τομείς ανάπτυξης παντός είδους υποδομών (συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων ελλιμενισμού), διαχείρισης υδάτινων πόρων και λυμάτων, γεωργικών εφαρμογών, βιοτεχνολογίας κ.ά, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση του Γραφείου ΟΕΥ Μπανκόγκ.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με το εν λόγω Σχέδιο, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ταϊλανδική Επιτροπή Επενδύσεων (ThaiBoardoflnvestment) και στο Γραφείο Ανατολικού Οικονομικού Διαδρόμου της Ταϊλάνδης (EasternEconomicCorridorOfficeofThailand), ή/και να επισκεφθείτε το διαδικτυακό ιστότοπο: https://www.eeco.or.th/en

29/11/2019 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων


DOWNLOADS
Thailand_PPT_EECPresentation_F597590884.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ