06-08-2020

Ανακοινώσεις


Έρευνα αγοράς για τον τομέα φαρμακευτικών στη Ρουμανία.

Το ΕΒΕΑ σας ενημερώνει, μετά από σχετική ενημέρωση από το Γρεφείο Ο.Ε.Υ. στο Βουκουρέστι, αναφορικά με την Έρευνα αγοράς για τον τομέα φαρμακευτικών στη Ρουμανία.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βουκουρεστίου

Ωράριο (ώρα Ελλάδος): 09.00-16.00

Τηλέφωνο: (004021) 2100748, 2115724

ΦΑΞ: (004021) 2119893

Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-bucharest@mfa.gr

24/12/2019 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων


DOWNLOADS
Pharma_report2019ro_F734607918.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ