06-08-2020

Ανακοινώσεις


Νέα Ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής προσφορών επιχειρηματικής συνεργασίας του Βουλγαρικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Το ΕΒΕΑ σας ενημερώνει, μετά από σχετική ενημέρωση από το Βουλγαρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Bulgarian Chamber of Commerce and Industry-BCCI), ότι προσφέρει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις από ξένες χώρες οι οποίες επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική συνεργασία με βουλγαρικές επιχειρήσεις-μέλη του να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρει η νέα Ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής επιχειρηματικών προσφορών «Бизнес оферти» (business cooperation offers), προσβάσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: [https://www.bcci.bg/offers]

Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα κοινοποίησης προσφορών (και, γενικότερα, ενδιαφέροντος για ανάπτυξη) επιχειρηματικής συνεργασίας εκ μέρους αλλοδαπών επιχειρήσεων, οι οποίες απευθύνονται πρωτίστως προς όλες τις επιχειρήσεις-μέλη του μεγαλύτερου Επιμελητηρίου της Βουλγαρίας αλλά και προς εταίρους (partners) αυτού από όλο τον κόσμο.  Μέσω του δικτύου των μελών του αλλά και των συνεργατών του από όλο τον κόσμο – π.χ. εμπορικά επιμελητήρια, σύνδεσμοι και επιχειρηματικές ενώσεις, το Βουλγαρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο λαμβάνει τακτικά αιτήματα σχετικά με την αναζήτηση δυνητικών συνεργασιών, την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών και τη συνεργασία με ξένες εταιρείες, οποία και επιθυμεί να αξιοποιήσει με κατάλληλο τρόπο. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, το Επιμελητήριο επιθυμεί επίσης να βοηθήσει στην εξεύρεση επιχειρηματικών εταίρων από βουλγαρικές εταιρείες στο εξωτερικό και από ξένες εταιρείες που εδρεύουν στη Βουλγαρία (και είναι μέλη του).

Μέχρι στιγμής και κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της πλατφόρμας (εγκαινιάσθηκε τον Ιανουάριο του 2019), περισσότερες από 160 προσφορές για επιχειρηματική συνεργασία με εταίρους από όλο τον κόσμο έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του  Βουλγαρικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Η βάση δεδομένων την οποία το Επιμελητήριο διαθέτει, προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης βάσει επιχειρηματικών όσο και εθνικών κριτηρίων. Μόλις δύο αιτήματα προσφοράς / ζήτησης επιχειρηματικής συνεργασίας έχουν υποβληθεί από επιχειρήσεις της Ελλάδας κατά πρώτο έτος λειτουργίας της πλατφόρμας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής συγκεκριμένης προσφοράς ή δημοσίευσης αιτήματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών και Διεθνών Οργανισμών (Directorate for International Cooperation and International Organizations) του Βουλγαρικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, τηλ : +359 (0)2 8117 421, φαξ: +359 (0)2 9873 209 και e-mail: irelations@bcci.bg , ιστοσελίδα Επιμελητηρίου: [https://www.bcci.bg/].

 

08/01/2020 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ