Ανακοινώσεις


Εκθέσεις για επιχειρηματικό περιβάλλον ΗΠΑ από ΝΑΒΕ και KPMG Γερμανίας με Γερμανο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών κάνει γνωστό στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ουάσιγκτων  μας ενημέρωσε με σχετική επιστολή, εκθέσεις για επιχειρηματικό περιβάλλον ΗΠΑ από NABE και KPMG Γερμανίας με Γερμανο- Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.
 
 Έκθεση National Association for Business Economics (ΝΑΒΕ). 
 
Αμερικανικός επαγγελματικός Σύνδεσμος οικονομολόγων National Association for Business Economics (ΝΑΒΕ) δημοσίευσε έκθεση “NABE Business Conditions Survey” (Δεκεμβρίου 2019 – Ιανουαρίου 2020) με αποτελέσματα έρευνας σχετικά με το αμερικανικό επιχειρηματικό περιβάλλον και τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της α/οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εκτιμήσεις 4ου τριμήνου 2019. 
 
Οι προβλέψεις 97 οικονομολόγων-μελών του NABE που συμμετείχαν σε εν λόγω έρευνα ήταν θετικότερες ως προς την αντίστοιχη του Οκτωβρίου 2019. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (67%) εκτιμά για το 2020 ρυθμό ανάπτυξης ΑΕΠ μεταξύ 1,1% και 2%, ενώ αυξήθηκε το ποσοστό εκείνων  που εκτιμούν μεγαλύτερο ρυθμό 2,1% έως 3,0% (30% σε τελευταία έρευνα έναντι 20% προηγούμενης). Όσον αφορά στην απασχόληση, για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία οι μισοί ερωτηθέντες αναφέρουν αύξησή της και οι λοιποί μείωσή της, ωστόσο, όπως επισημαίνει ο επικεφαλής της έρευνας του Harvard Kennedy School, αυτό, ως προς τη μείωση, οφείλεται μάλλον σε έλλειψη που κατεγράφη από πλευράς προσφοράς (τόσο ανειδίκευτου προσωπικού, 18% ερωτηθέντων, όσο και, ιδίως, ειδικευμένου, 43%) και όχι λόγω μειωμένης ζήτησης. Επιπλέον, σχεδόν οι μισοί των ερωτηθέντων ανέφεραν αύξηση μισθών και ημερομισθίων τους τελευταίους 3 μήνες, ενώ 62% εκτιμούν θα δοθούν αυξήσεις εντός του επόμενου τριμήνου. Συναφώς, οι περισσότεροι των συμμετεχόντων στην έρευνα προβλέπουν, κατά το 2020, αυξήσεις στις πωλήσεις, στο περιθώριο κέρδους και στις τιμές πώλησης. 
 
Ως προς την ακολουθούμενη νομισματική πολιτική ΗΠΑ, η πλειοψηφία (54%) θεωρεί ότι η τρέχουσα προσέγγιση της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας (FED), ποσοτικής διευκόλυνσης (με τρεις μειώσεις βασικού επιτοκίου Fed κατά το 2019), συμβάλλει θετικά στο επιχειρηματικό κλίμα, ενώ 34% εκτιμά μη ουσιώδη επίδραση και 6% αρνητική. Ως προς τις δασμολογικές επιβαρύνσεις που επεβλήθησαν από τις ΗΠΑ και τους εμπορικούς τους εταίρους το προηγούμενο έτος, 61% των συμμετεχόντων αναφέρουν ότι δεν υπήρξε ουσιώδης επίπτωση στις εταιρικές δραστηριότητες, ενώ, βεβαίως, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τομέων (μη ουσιώδης επίπτωση αναφέρεται από 76% σε τομείς FIRE / finance, insurance, real estate και 75% υπηρεσιών, έναντι 50% σε τομέα TUIC / transportation, utilities, information, communications και 12% σε τομέα μεταποίησης). Συναφώς, σημειώνεται ότι όσοι διαπίστωσαν αρνητικές επιπτώσεις αναφέρθηκαν κυρίως σε μειωμένες πωλήσεις και αυξημένα κόστη. 
 
Όσον αφορά σε επιπτώσεις λόγω εξελίξεων σε θέματα τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών/διαδικτύου, όπως σχετικά με ηλεκτρονικό εμπόριο, υπηρεσίες cloud, τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), μηχανική μάθηση (μέσω αλγορίθμων) και αυτόνομα συστήματα, 38% δεν αναμένουν κάποια ιδιαίτερη επίπτωση στις εταιρικές δραστηριότητές, 26% προβλέπουν αύξηση πωλήσεων και 23% χαμηλότερα κόστη, ενώ μικρότερα ποσοστά προβλέπουν αρνητικές επιπτώσεις (10% υψηλότερα κόστη, 4% μείωση μεριδίου αγοράς και 3% μείωση πωλήσεων). 
 
Για αναλυτικότερη πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ανατρέχουν σε https://nabe.com/NABE/Surveys/Business_Conditions_Surveys/January_2020_Business_Conditio ns_Survey_Summary.aspx. Σημειώνεται ότι ο φορέας ΝΑΒΕ αριθμεί περί τα 3.000 μέλη, υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκούς και αξιωματούχους οικονομολόγους. 
 
Έκθεση KPMG Γερμανίας και German-US Chamber of Commerce. 
 
Η εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων KPMG Γερμανίας σε συνεργασία με το ΓερμανοΑμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο δημοσίευσαν, 28.01.2020, ερευνά τους "German American Business Outlook 2020" σε οποία επισημαίνεται ότι οι γερμανικές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ εκτιμούν διατήρηση θετικής τους πορείας κατά το 2020. 
 
Ειδικότερα, 96% των 177 γερμανικών θυγατρικών στις ΗΠΑ, οποίες συμμετείχαν στην έρευνα, δηλώνουν αισιοδοξία για το 2020 (έναντι 91% προηγούμενου έτους), εκτιμώντας θα διατηρηθεί η σταθερότητα της οικονομίας ΗΠΑ και η αύξηση των πωλήσεών τους. Η εν λόγω έρευνα δείχνει ότι οι ΗΠΑ παραμένουν κομβική, πρώτη, αγορά των γερμανικών ομίλων, ενώ επισημαίνεται ότι οι γερμανικές θυγατρικές απασχολούν περί τους 700.000 εργαζόμενους στις ΗΠΑ, με επενδύσεις περίπου $ 475 δισ. Ειδικότερα, μία στις τρεις γερμανικές θυγατρικές δηλώνει ότι οι δραστηριότητές της στις ΗΠΑ αντιστοιχούν σε άνω του 20% των πωλήσεων του ομίλου, ενώ μια στις πέντε γερμανικές εταιρείες δηλώνει ότι άνω του 50% των πωλήσεων και κερδών του ομίλου προέρχεται από τις ΗΠΑ. Για τον λόγο αυτό, οι γερμανικές εταιρείες εκχωρούν σημαντικές αποφασιστικές αρμοδιότητες σε θυγατρικές τους στις ΗΠΑ, ιδίως σε επιχειρησιακά ζητήματα, ενώ 58% αυτών χρησιμοποιούν τις θυγατρικές σε ΗΠΑ για επέκταση δραστηριοτήτων στον Καναδά και 42% αυτών για επέκταση στο Μεξικό. 
 
Ωστόσο, αναφορικά με προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην αγορά ΗΠΑ, 56% των γερμανικών εταιριών δηλώνει ότι η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο στην επέκταση των δραστηριοτήτων τους, ενώ το πρόβλημα αναμένεται θα οξυνθεί μεσοπρόθεσμα, δεδομένου ότι οι μισές γερμανικές θυγατρικές εκτιμούν αύξηση προσωπικού τους, κατά τουλάχιστον 5%, το 2020 και 86% αυτών ανάλογη αύξηση προσωπικού έως το 2025. 
 
Για αναλυτικότερη πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ανατρέχουν σε https://www.gaccmidwest.org/fileadmin/AHK_Chicago/Publications/Press_Releases/Press_Releas e_KPMG_German_American_Business_Outlook_2020_K.pdf.
 

12/02/2020 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων


DOWNLOADS
Press_Release_KPMG_German_American_Business_Outlook_2020_K_F984961461.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ