09-07-2020

Ανακοινώσεις


Συμβουλευτικές υπηρεσίες την περίοδο της κρίσης COVID-19

EY Ελλάδος | Webcast | Συμβουλευτικές υπηρεσίες την περίοδο της κρίσης COVID-19|

Η ΕΥ συνεργάζεται με την EBRD και το ΕΒΕΑ, στηρίζοντας το επιδοτούμενο πρόγραμμα με συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Η επόμενη μέρα από την κρίση του COVID-19, θα μας βρει σε ένα πολύ διαφορετικό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον από αυτό που μέχρι σήμερα γνωρίζαμε. Η αναζήτηση και χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας, από τη στρατηγική και την οργάνωση έως τη χρηματοοικονομική διαχείριση, τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση ποιότητας και την τεχνολογία, καθώς οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επισπεύσουν τον μετασχηματισμό τους, αλλάζοντας το επιχειρηματικό μοντέλο τους και αναπροσαρμόζοντας την κατανομή των κεφαλαίων τους. Είτε πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις που προσπαθούν να επεκταθούν είτε για μεγαλύτερες με στόχο την εδραίωση και παρουσία στη διεθνή αγορά, οι διοικήσεις αυτών, Είναι επιτακτικότερο από ποτέ, να διερευνήσουν και να αξιοποιήσουν επιλογές στρατηγικών συνεργασιών, συμπράξεων και Σ&Ε, ούτως ώστε να αποκτήσουν τις οικονομίες κλίμακος που θα τους παράσχουν πρόσβαση στην απαραίτητη χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού τους στη μετά-COVID εποχή.

Η EY Ελλάδος υποοστηρίζει το πρόγραμμα ASB – Advice for Small Business που σκοπό έχει να βοηθήσει Μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν μέσω Συμβουλευτικών υπηρεσιών και αρωγός του είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Η ΕΥ, μαζί με την EBRD αλλά και το ΕΒΕΑ πραγματοποιεί μια διαδικτυακή επικοινωνία ενημέρωσης, για να παρουσιάσει το πρόγραμμα αλλά και τους τομείς εκείνους που οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες μπορούν να αποτελέσουν καταλύτη στην αντιμετώπιση των απρόσμενων προκλήσεων αλλά και στην ανάπτυξη.
 
Παρακάτω, βρείτε τον σύνδεσμο εγγραφής για το webcast στις 24 Απριλίου 12:00-13:30.

https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1305299&tp_key=b63e61e169


Δείτε την μπροσούρα

16/04/2020 ΠΗΓΗ: Τμήμα ΑΥΠΣ 

  • 
ΓΕΜΗ