06-07-2020

Ανακοινώσεις


Ιατρικά προϊόντα και υλικό σε σχέση με τον COVID 19 από την Ταϊβάν

Στο πλαίσιο  της επιδημίας του Covid 19 , το Γραφείο Αντιπροσωπείας της Ταiβάν  στην Ελλάδα μας αποστέλλει τα κάτωθι links: https://anti-epidemic.taiwantrade.com/και https://stayathome.taiwantrade.com/  που αφορούν  ιατρικά προϊόντα και υλικό.

21/05/2020 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ