15-08-2020

Ανακοινώσεις


Τροποποίηση του νόμου περί υγιεινής τροφίμων στην Ιαπωνία

 Το ΕΒΕΑ ενημερώνει ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που λάβαμε από το Γραφείο ΟΕΥ Τόκιο, έχει τεθεί σε ισχύ αλλαγή στη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων, από την 1η Ιουνίου τ.ε, σχετικά με τα υλικά εξοπλισμού ή συσκευασίας, που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα που αναφέρονται σε σχετική λίστα.

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Πρόνοιας (MHLW) της Ιαπωνίας ενημέρωσε την αντιπροσωπεία της ΕΕ στη χώρα, ότι στην αγγλόφωνη ιστοσελίδα του Υπουργείου (https://www.mhlw.go.jp/english/) έχουν αναρτηθεί το ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις αλλαγές, καθώς και οι απαραίτητες πληροφορίες για τη λίστα των επιτρεπόμενων υλικών.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunva/kenkou_irvou/shokuhin/kigu/index_0003.html) .

27/07/2020 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ