Ανακοινώσεις


Κατάλογος εξαγωγών Λιθουανίας

Το ΕΒΕΑ σας ενημερώνει, μετά από σχετική πληροφόρηση από το Εμπορικό Βιομηχανικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Klaipėda της Λιθουανίας για κατάλογο εξαγωγών 2021 εδώ.
 
 
Περισσότερες πληροφορίες:
Εμπορικό Βιομηχανικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Klaipėda 
Website: www.kcci.lt 
 
 

10/09/2020 ΠΗΓΗ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ


DOWNLOADS
Exportcatalogue2021_F-2074171024.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ