Ανακοινώσεις


Μελέτη για τον Ναυπηγικό Τομέα της Πορτογαλίας

Το ΕΒΕΑ σας ενημερώνει, μετά από σχετική πληροφόρηση από το Γραφείο ΟΕΥ στην Λισσαβώνα, σχετικά με μελέτη για τον ναυπηγικό τομέα της Πορτογαλίας εδώ

Σημειώνεται ότι ο ναυπηγικός τομέας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της πορτογαλικής οικονομίας όσον αφορά στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την θάλασσα. Τα τελευταία έτη υλοποιήθηκαν προγράμματα εκσυγχρονισμού με παροχή κινήτρων για επενδύσεις και πολιτικές προσέλκυσης ξένων επενδυτών καθώς και μίσθωση κρατικών ναυπηγείων από ιδιωτική εταιρεία. Ο τομέας δύναται να αποτελέσει ένα ουσιώδες πεδίο συνεργασίας ανάμεσα σε πορτογαλικές και ελληνικές επιχειρήσεις ιδιαίτερα αυτές του κλάδου κατασκευής ναυτηλιακού εξοπλισμού.

Περισσότερες πληροφορίες Γραφείο ΟΕΥ Λισαββώνας:

Ωράριο (ώρα Ελλάδος): 11.00-18.30
Τηλέφωνο: (00351 21) 3031267, 3031260-3
ΦΑΞ: (00351 21) 3016902
Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-lisbon@mfa.gr 

08/01/2021 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων


DOWNLOADS
OnafpigoepiskeyastikoskladosstinPortogalia2020_F-872348422.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ