Ανακοινώσεις


Πορεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας - Γαλλίας κατά το έτος 2020

Το ΕΒΕΑ σας ενημερώνει, μετά από σχετική πληροφόρηση από το Γραφείο ΟΕΥ στο Παρίσι, για την Πορεία του διμερούς εμπορίου Ελλάδας - Γαλλίας κατά το έτος 2020 εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Παρισίων

Ωράριο (ώρα Ελλάδος): 10.00-17.30
Τηλέφωνο: +33 1 47 23 72 28, KIN.: +33 6 69 46 40 21
ΦΑΞ: +33 1 40 70 19 04
Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-paris@mfa.gr

17/02/2021 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων


DOWNLOADS
Bilateral_Trade_GR-FR_2020fr_F1980365915.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ