Ανακοινώσεις


Παρουσίαση για το επενδυτικό κλίμα στην Γεωργία

Το ΕΒΕΑ σας ενημερώνει, μετά από σχετική πληροφόρηση από την Πρεσβεία της Γεωργίας στην Ελλάδα, για παρουσίαση σχετικά με το επενδυτικό κλίμα στην Γεωργία εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Πρεσβεία της Γεωργίας στην Ελλάδα

Τηλ: 2106742186

Φαξ: 2106716722
 

 

29/03/2021 ΠΗΓΗ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ


DOWNLOADS
Georgia-APleasureDoingBusiness-2021(003)(1)_F905401896.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ