Ανακοινώσεις


Ερευνα αγοράς : η αγορά μελιού στην Ολλανδία

Το ΕΒΕΑ σας ενημερώνει, μετά από σχετική πληροφόρηση από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Χάγης, για την έρευνα αγοράς για την αγορά μελιού στην Ολλανδία , εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Χάγης

Ωράριο (ώρα Ελλάδος): 10.00 - 17.00
Τηλέφωνο: (0031 70) 356 1199
ΦΑΞ: (0031 70) 361 5747
Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-hague@mfa.gr

20/04/2021 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων


DOWNLOADS
Agorameliou_F1093912577.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ