Ανακοινώσεις


Εξαπάτηση Γερμανικής Αγοράς από Ολλανδικές Επιχειρήσεις

Το ΕΒΕΑ σας ενημερώνει, μετά από σχετική πληροφόρηση από το Γραφείο ΟΕΥ στο Βερολίνο, για πιθανή είσοδο ανύπαρκτης εταιρείας στην αγορά της Γερμανίας, η οποία χρησιμοποιεί δεδομένα νομίμων εταιρειών προκειμένου εξαπατήσει σοβαρούς και αξιόπιστους αγοραστές. Παράλληλα αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ανύπαρκτης εταιρείας ενημέρωση ότι έχει ανοίξει «γραφεία στην Γερμανία». Πρόκειται για την «ολλανδική επιχείρηση» De Bau Machines (www.debaumachines.com), η οποία χρησιμοποιεί διεύθυνση και αριθμό ΦΠΑ άλλων επιχειρήσεων.

Στην ίδια ομάδα φαίνεται ότι ανήκει και η επιχείρηση «365 Global Equipment» (http://www.365blobalequipment) η οποία έχει προβεί σε απόπειρες εξαπάτησης χρησιμοποιώντας την  ίδια τακτική. Οι δύο ανωτέρω επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην πώληση βαρέων μηχανημάτων μέσω του διαδικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες

Γραφείο ΟΕΥ Βερολίνου

Ωράριο (ώρα Ελλάδος): 10.00-18.00
Τηλέφωνο: 0049-30-2360990
ΦΑΞ: 0049-30-23609920
Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-berlin@mfa.gr 

20/04/2021 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ