Ανακοινώσεις


Η αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ολλανδία

Το ΕΒΕΑ σας ενημερώνει, σε συνέχεια σχετικής πληροφόρησης από το Γραφείο ΟΕΥ στη Χάγη, για την αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ολλανδία εδώ

Περισσότερες πληροφορίες Γραφείο ΟΕΥ Χάγης

Τηλέφωνο: (0031 70) 356 1199
ΦΑΞ: (0031 70) 361 5747
Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-hague@mfa.gr 

06/09/2021 ΠΗΓΗ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ


DOWNLOADS
EREVNA_AGORAS_GALAKTOKOMIKA_23_7_2021_F212990388.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ