Ανακοινώσεις


Ο αγροτικός τομέας και η αγορά αγροτομηχανολογικού εξοπλισμού στη Γεωργία

Το ΕΒΕΑ σας ενημερώνει, σε συνέχεια σχετικής πληροφόρησης από το Γραφείο ΟΕΥ στην Τιφλίδα, για τον αγροτικό τομέα και την αγορά αγροτομηχανολογικού εξοπλισμού στη Γεωργία εδώ

Περισσότερες πληροφορίες Γραφείο ΟΕΥ Τιφλίδας

Τηλέφωνο: 00995322942858
ΦΑΞ: 00995322 941886
Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-tbilisi@mfa.gr 

08/09/2021 ΠΗΓΗ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ


DOWNLOADS
2021AGROSECTORAGRICULTURALMACHINERYMARKET_F31782898.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ