Υπηρεσίες Ε.Β.Ε.Α.   / Επιχειρηματική Στήριξη   / Πηγές Χρηματοδότησης   / Προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας  RSS 2.0


Τρέχοντα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας
Παρουσίαση τρέχοντων προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας... (12/08/2016)
περισσότερα »

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 3ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΟ Μ.Ι. ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (14/01/2020)
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ 1ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ» ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ (10/01/2020)
Οδηγίες συμπλήρωσης και δικαιολογητικά ένταξης στη Δράση "Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚ (09/01/2020)
Βαθμολογικοί Πίνακες Κατάταξης και Απορρίψεων Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Περιφερειών σε Μετάβαση, της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα» του ΕΠΑνΕΚ (07/01/2020)
Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» (ΟΡΘΗ) του ΕΠΑνΕΚ (02/01/2020)
Διευκρίνιση για υποβολή στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ (23/12/2019)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ στη Δράση "Ενίσχυση επιχειρήσεων των πληγέντων Δήμων Αττικής" των ΠΕΠ Αττικής (23/12/2019)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ για τη Δράση "ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ" του ΕΠΑνΕΚ (23/12/2019)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ για τη Δράση "ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ" του ΕΠΑνΕΚ (23/12/2019)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ για τη Δράση "ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" του ΕΠΑνΕΚ (23/12/2019)
  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
  • 
ΓΕΜΗ