06-08-2020

Υπηρεσίες Ε.Β.Ε.Α.   / Επιχειρηματική Στήριξη   / Πηγές Χρηματοδότησης   / Προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας  RSS 2.0


Τρέχοντα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας
Παρουσίαση τρέχοντων προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας... (12/08/2016)
περισσότερα »

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ανακοίνωση περί ελέγχου κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής προτάσεων που έχουν εγκριθεί με τρόπο κάλυψης τραπεζικό δανεισμό στις Δράσεις ΨΑ & ΨΒ του ΕΠΑνΕΚ (31/07/2020)
6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ» ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ (30/07/2020)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ AΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑνΕΚ (29/07/2020)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» του ΕΠΑνΕΚ (28/07/2020)
ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (28/07/2020)
Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» του ΕΠΑνΕΚ (27/07/2020)
Προθεσμία υποβολής ενστάσεων για την Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» του ΕΠΑΝΕΚ (27/07/2020)
6η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης στη Δράση "Ενίσχυση Πληγέντων Δήμων Αττικής" των ΠΕΠ Αττικής (22/07/2020)
Ειδικά θέματα σχετικά με την άρση της αναστολής προθεσμιών στη Δράση «Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ (21/07/2020)
Απόφαση ανάκλησης έργων από τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ (17/07/2020)
  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
  • 
ΓΕΜΗ