14-11-2018

Υπηρεσίες Ε.Β.Ε.Α.   / Επιχειρηματική Στήριξη   / Πηγές Χρηματοδότησης   / Προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας  RSS 2.0


Τρέχοντα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας
Παρουσίαση τρέχοντων προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας... (12/08/2016)
περισσότερα »

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
3η Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ (29/10/2018)
Απόφαση ένταξης στη Δράση "Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' Κύκλος" του ΕΠΑνΕΚ (18/10/2018)
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των Δράσεων "Ψηφιακό Βήμα" του ΕΠΑνΕΚ (18/10/2018)
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των Δράσεων "Ψηφιακό Άλμα" του ΕΠΑνΕΚ (18/10/2018)
1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στη Δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" του ΕΠΑνΕΚ (16/10/2018)
Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» του ΕΠΑνΕΚ (12/10/2018)
Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ (09/10/2018)
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΠΑνΕΚ (09/10/2018)
Υποχρεώσεις Δημοσιότητας για τους δικαιούχους της Δράσης "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" του ΕΠΑνΕΚ (02/10/2018)
Σύσταση Επιτροπής για τη Δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ" του ΕΠΑνΕΚ (02/10/2018)
  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
  • 
ΓΕΜΗ