Υπηρεσίες ΕΒΕΑ   / Επιχειρηματική Στήριξη   / Πηγές Χρηματοδότησης   / Προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας  RSS 2.0


Τρέχοντα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας
Παρουσίαση τρέχοντων προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας... (12/08/2016)
περισσότερα »

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
16η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» του ΕΠΑνΕΚ (03/08/2021)
4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης στη Δράση «Επανεκκίνηση Εστίασης" του ΕΠΑνΕΚ (03/08/2021)
4η Απόρριψη αιτήσεων από τη Δράση "Επανεκκίνηση Εστίασης" του ΕΠΑνΕΚ (03/08/2021)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (30/07/2021)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ" ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ (29/07/2021)
2η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» του ΕΠΑΝΕΚ (29/07/2021)
3η Τροποποίηση της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ" ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ (29/07/2021)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ "ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ" ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ (27/07/2021)
Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων από τη Δράση με τίτλο "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας" του ΕΠΑνΕΚ (27/07/2021)
Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης Πράξης από τη Δράση με τίτλο: "Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚ (26/07/2021)
  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
  • 
ΓΕΜΗ