20-03-2019

Υπηρεσίες Ε.Β.Ε.Α.   / Επιχειρηματική Στήριξη   / Πηγές Χρηματοδότησης   / Προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας  RSS 2.0


Τρέχοντα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας
Παρουσίαση τρέχοντων προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας... (12/08/2016)
περισσότερα »

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ (18/03/2019)
Αποφάση Ένταξης στη Δράση "Επιχειρούμε Έξω" του ΕΠΑνΕΚ (12/03/2019)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ (12/03/2019)
4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Δράσης "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" του ΕΠΑνΕΚ (12/03/2019)
ΕΝΔΕΚΑΤΗ (11Η) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ (08/03/2019)
Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» του ΕΠΑνΕΚ (07/03/2019)
3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ (01/03/2019)
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ» ΤΟΥ ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020-ΑΥΞΗΣΗ Π/Υ-3ηΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (27/02/2019)
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΆΛΜΑ» ΤΟΥ ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020-ΑΥΞΗΣΗ Π/Υ-3ηΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (27/02/2019)
Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του ΕΠΑνΕΚ (27/02/2019)
  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
  • 
ΓΕΜΗ