Υπηρεσίες Ε.Β.Ε.Α.   / Επιχειρηματική Στήριξη   / Πηγές Χρηματοδότησης   / Προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας  RSS 2.0


Τρέχοντα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας
Παρουσίαση τρέχοντων προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας... (12/08/2016)
περισσότερα »

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ (06/09/2019)
Διαβίβαση Απόφασης Βαθμολογικού Πίνακα Κατάταξης και Απορρίψεων Επενδυτικών Σχεδίων στην Περιφέρεια Αττικής της Δράσης «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΠΑνΕΚ (05/09/2019)
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΤΟΥ ΕΠΑνΕΚ (04/09/2019)
Παράταση υποβολής προτάσεων στη Δράση "Clusters" των ΠΕΠ Αττικής (06/08/2019)
Οδηγία για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων που δημοσιεύουν ή όχι ισολογισμούς στο ΓΕΜΗ - Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ (01/08/2019)
Ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής περί δημοσίευσης προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων σε Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020 (23/07/2019)
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - FAQs ΔΡΑΣΗ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΩΝ" των ΠΕΠ Αττικής (23/07/2019)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης για τους δικαιούχους του Συμπληρωματικού Προσωρινού Πίνακα της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος» ΠΡΩΤΗ (1η) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ. (23/07/2019)
Οδηγίες λήψης κωδικών χρήστη & εισόδου στο ΠΣΚΕ για τη Δράση "Ενίσχυση Επιχειρήσεων των Πληγέντων Δήμων Αττικής" των ΠΕΠ Αττικής (15/07/2019)
Πέμπτη (5η) τροποποίηση της με Α.Π. 6129/852/Α3/20.11.2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του ΕΠΑνΕΚ (15/07/2019)
  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
  • 
ΓΕΜΗ