Υπηρεσίες Ε.Β.Ε.Α.   / Επιχειρηματική Στήριξη   / Πηγές Χρηματοδότησης   / Προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας  RSS 2.0


Τρέχοντα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας
Παρουσίαση τρέχοντων προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας... (12/08/2016)
περισσότερα »

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ (16/04/2021)
Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑΝΕΚ (16/04/2021)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ "ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ" ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ (16/04/2021)
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ (16/04/2021)
ΔΡΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (15/04/2021)
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΜΜΕ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ" ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ (09/04/2021)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ "ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ" ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ (09/04/2021)
Ολοκλήρωση υποβολών στη Δράση «e-Λιανικό» του ΕΠΑνΕΚ και προαναγγελία Β’ κύκλου (09/04/2021)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ" TOY ΕΠΑΝΕΚ (08/04/2021)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ" ΤΟΥ ΕΠΑνΕΚ (08/04/2021)
  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
  • 
ΓΕΜΗ