06-08-2020

Δράσεις & Προγράμματα   / Προγράμματα ΕΒΕΑ  RSS 2.0


Πρόσκληση για συμμετοχή σε Έργο του ΕΒΕΑ με τίτλο: “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο του Φαρμάκου” (ΕΣΠΑ 2014 - 2020) (01/06/2020)
Τα νέα του έργου GAZELLE - Ιανουάριος 2020 (07/01/2020)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση ωφελούμενων στο σύνολο των περιφερειών της χώρας στα πλαίσια της πράξης “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ” με Κωδικό ΟΠΣ 5002487» (09/12/2019)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση ωφελούμενων στο σύνολο των περιφερειών της χώρας στα πλαίσια της πράξης “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ” με Κωδικό ΟΠΣ 5002487» (09/12/2019)
GAZELLE - orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs (10/09/2019)
Εκδήλωση έργου με τίτλο: “Family Business Successful Succession – FABUSS” (17/01/2019)
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επιχειρηματικών Αποστολών GATEWAY TO JAPAN & KOREA (15/11/2018)
Επιχειρηματικές αποστολές του ευρωπαϊκού προγράμματος Gateway to Japan για το 2019 (15/11/2018)
Επιχειρηματικές αποστολές του ευρωπαϊκού προγράμματος Gateway to Korea για το 2018 (29/01/2018)
Bιντεοσκοπημένες ομιλίες και παρουσιάσεις της Ενημερωτικής Εκδήλωσης με θέμα: «Δυνατότητες Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων» (13/12/2017)
1  2 
  • 
ΓΕΜΗ