Δράσεις & Προγράμματα   / Προγράμματα ΕΒΕΑ  RSS 2.0


Εκδήλωση έργου με τίτλο: “Family Business Successful Succession – FABUSS” (17/01/2019)
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επιχειρηματικών Αποστολών GATEWAY TO JAPAN & KOREA (15/11/2018)
Επιχειρηματικές αποστολές του ευρωπαϊκού προγράμματος Gateway to Japan για το 2019 (15/11/2018)
Επιχειρηματικές αποστολές του ευρωπαϊκού προγράμματος Gateway to Korea για το 2018 (29/01/2018)
Bιντεοσκοπημένες ομιλίες και παρουσιάσεις της Ενημερωτικής Εκδήλωσης με θέμα: «Δυνατότητες Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων» (13/12/2017)
Έργο M.IN.D - Μάρκετινγκ, Διεθνοποίηση & Ανάπτυξη (11/10/2017)
Επιχειρηματικές αποστολές του ευρωπαϊκού προγράμματος Gateway to Korea για τα έτη 2017 και 2018 (28/03/2017)
Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25, έτους 2016 (30/09/2016)
TECH.FOOD | Λύσεις και παρεμβάσεις για την μεταφορά τεχνολογίας και την καινοτομία στον αγρο-διατροφικό τομέα στις περιοχές της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης (22/12/2010)
THINK GREEN (17/05/2010)
1  2 
  • 
ΓΕΜΗ