Σημαντικές Ανακοινώσεις RSS 2.0

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» του ΕΠΑνΕΚ (13/05/2021) Πρόσκληση για τη Συμμετοχή στην διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: "Ο Στόχος #12 και η σημασία του για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030" στο πλαίσιο του 6ου φοιτητικού διαγωνισμού για την ΕΚΕ "Νίκος Αναλυτής", που διοργανώνεται από το το CSR HELLAS και η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, στις 12 Μαΐου και ώρα 14.00 έως 15.30. (10/05/2021) Αίτημα για εισαγωγή κρυστάλλων ζεολίθου για συσκευές οξυγόνου στην Ινδία. (06/05/2021) Πρόσκληση για την Συμμετοχή στη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: ''Πρόταση Οδηγίας για τις εταιρικές εκθέσεις βιωσιμότητας (Corporate Sustainability Reporting Directive / CSR-D'', που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 6 Μαΐου και ώρα 13:00. (05/05/2021) EBEA - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΣ | 29 Απριλίου -10 Μαΐου 2021 (29/04/2021) Υποδοχή Επιχειρηματικής Αποστολής από Ουάσιγκτον ΗΠΑ & B2B meetings, Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 (virtually) (27/04/2021) Από Ινδία αίτημα εξαγωγής της δραστικής ουσίας ρεδμεσιβίρης (redmesivir) (27/04/2021) Αίτημα για εισαγωγές οξυγόνου στην Ινδία. (27/04/2021) Εκδήλωση παρουσίασης ευκαιριών για ελληνικές επιχειρήσεις στην αγορά ΗΠΑ. (26/04/2021) Ψηφιακή ημερίδα με θέμα: «Doing Business in Qatar & Kuwait», Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 (26/04/2021)
  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
  • 
ΓΕΜΗ