Σημαντικές Ανακοινώσεις RSS 2.0

Επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Νιγηρία, Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00 (21/01/2021) Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) οργανικών θέσεων δικηγόρων Παρ’ Αρείω Πάγω με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Α. (21/01/2021) Πρόσκληση για τη Συμμετοχή στην διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: "ΕΚΕ στην Ελλάδα και Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις", που συνδιοργανώνεται από το CSR Hellas, το HIGGS, το Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων για την Ελληνική Κοινωνία Πολιτών και τις Εκδόσεις Κριτική και η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου και ώρα 16:00-18:00. (13/01/2021) Προδημοσίευση της Δράσης "e-Λιανικό" του ΕΠΑνΕΚ (13/01/2021) Θέση σε ισχύ νέων μέτρων στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. (13/01/2021) Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κουβέιτ για συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους τομείς συνεργασίας. (11/01/2021) Ισχύουσα νοµοθεσία για τις εισαγωγές εµβρύων βοοειδών στην Ε.Ε. (11/01/2021) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (08/01/2021) Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών στα κράτη μέλη και στις τρίτες χώρες. (08/01/2021) 'Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις'' (08/01/2021)
  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
  • 
ΓΕΜΗ