21-10-2018

Ανακοινώσεις RSS 2.0

«Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 (Β΄ 4241) Aπόφασης Υφυπουργού Οικονομικών - Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53A του ν.2960/01, ως προς τα εν λόγω προϊόντα» (11/10/2018) ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ (09/10/2018) Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ. (09/10/2018) Εξαγωγή ζωοτροφών στα ΗΑΕ. (03/10/2018) Ενημέρωση σχετικά με προϊόντα laser. (02/10/2018) Εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής κατά πράξεων Φορολογικής Διοίκησης. (01/10/2018) Εγχειρίδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με χρήσιμες πληροφορίες, που αφορούν στη διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και στην υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. από υπόχρεους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα (01/10/2018) Μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη. (01/10/2018) Αποτελέσματα έρευνας μεταξύ ξένων επενδυτών στην Ουκρανία (28/09/2018) Μέτρα προστασίας σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στη Βουλγαρία. (26/09/2018)
  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
  • 
ΓΕΜΗ