Ανακοινώσεις RSS 2.0

«Οδηγίες σχετικά με την εισαγωγή εμπορευμάτων σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία - Κοινό Δασμολόγιο και Δασμολογητέα Αξία εμπορευμάτων» (18/04/2019) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4156/2013 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ – ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (17/04/2019) Πρόσκληση σε Δεύτερη Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών επίπλων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (17/04/2019) Ενημερωτική εκδήλωση για την αγορά της Τυνησίας, Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 στο ΕΒΕΑ (15/04/2019) Συστάσεις Εμποροδικείου σχετικά με το μέτρο επιβολής δασμών στις εισαγωγές χάλυβα στον Καναδά. (15/04/2019) Απόπειρα απάτης από άτομα ή εταιρείες φερόμενες ως γαλλικές μεγάλες υπεραγορές. (15/04/2019) BREXIT- Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες (Δ.Δ.Π.) (12/04/2019) «Αποστολή οδηγιών για την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο, σε σχέση με τα Προτιμησιακά Καθεστώτα». (09/04/2019) Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 45231/2017 (Β ́ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α ́ 240)». (09/04/2019) "Παροχή οδηγιών για τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των συναλλαγών με το Η.Β. σε περίπτωση αποχώρησης από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία" (09/04/2019)
  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
  • 
ΓΕΜΗ