21-11-2018

Ανακοινώσεις RSS 2.0

Ενημερωτική Συνάντηση για την Πολωνία στον ΣΕΒ, 27/11/2018 . (20/11/2018) Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008. (20/11/2018) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΒΕΑ ΣΕΒ ΣΤΗ ΝΙΓΗΡΙΑ, 5-9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (19/11/2018) Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006. (19/11/2018) Εξαγωγή ελληνικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών στην Σιγκαπούρη (19/11/2018) Υποδοχή Επιχειρηματικής Αποστολής από το Επιμελητήριο των Σκοπίων στο ΕΒΕΑ, Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018. (13/11/2018) Παρουσίαση του Millenium Foundation Kosovo σχετικά με τις ευκαιρίες για συμμετοχή επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς προμηθειών σε τομείς όπως ενέργεια και χρηστή διακυβέρνηση (07/11/2018) Πρόγραμμα έργων κατασκευής στο Ισραήλ. (07/11/2018) 3ος Διαγωνισμός "Blue Growth-Patras-Competition III" (06/11/2018) Ιστότοπος ρωσικής τράπεζας Sperbank για αναζήτηση επιχειρηματικής συνεργασίας. (31/10/2018)
  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
  • 
ΓΕΜΗ