18-09-2020

Ανακοινώσεις RSS 2.0

Export Ready Ψηφιακό Εργαστήριο: "Ευκαιρίες και προκλήσεις για τις εξαγωγές στην εποχή της Covid-19" από ΣΕΒ (30/09/2020) Έρευνα για τη γαλλική αγορά καλλυντικών και προϊόντων αρωματοποιίας (16/09/2020) Έρευνα αγοράς ελαιόλαδου, ελιών και αγροβιομηχανίας στη Σερβία 2020 (16/09/2020) Κανονισμός σχετικά με τις απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και επιδόσεων και τα πρότυπα δοκιμών για τον εξοπλισμό πλοίων. (16/09/2020) Μεγάλη Βρετανία: Εκστρατεία "Keep Business Moving" (11/09/2020) Κατάλογος εξαγωγών Λιθουανίας (10/09/2020) Πορεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας - Γαλλίας κατά το α΄ εξάμηνο 2020. (10/09/2020) Επένδυση στην Hualing Free Industrial Zone στη Γεωργία (08/09/2020) Biotech & Pharma Virtual Partnening Conference (28-30/09/2020) (08/09/2020) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 14 του ν. 4690/2020(Α΄104 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90) και άλλες διατάξεις» και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή τους. (07/09/2020)
  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
  • 
ΓΕΜΗ