Επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Νιγηρία, Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00
21/01/2021

περισσότερα »

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) οργανικών θέσεων δικηγόρων Παρ’ Αρείω Πάγω με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Α.
21/01/2021

περισσότερα »

Πρόσκληση για τη Συμμετοχή στην διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: "ΕΚΕ στην Ελλάδα και Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις", που συνδιοργανώνεται από το CSR Hellas, το HIGGS, το Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων για την Ελληνική Κοινωνία Πολιτών και τις Εκδόσεις Κριτική και η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου και ώρα 16:00-18:00.
13/01/2021

περισσότερα »

Προδημοσίευση της Δράσης "e-Λιανικό" του ΕΠΑνΕΚ
13/01/2021

περισσότερα »

Θέση σε ισχύ νέων μέτρων στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.
13/01/2021

περισσότερα »

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κουβέιτ για συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους τομείς συνεργασίας.
11/01/2021

περισσότερα »

Ισχύουσα νοµοθεσία για τις εισαγωγές εµβρύων βοοειδών στην Ε.Ε.
11/01/2021

περισσότερα »

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
08/01/2021

περισσότερα »

Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών στα κράτη μέλη και στις τρίτες χώρες.
08/01/2021

περισσότερα »

'Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις''
08/01/2021

περισσότερα »

Αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη.
07/01/2021

περισσότερα »

H5N1 στο Ηνωμένο Βασίλειο.
07/01/2021

περισσότερα »

Γρίπη των πτηνών H5N8 στο Ηνωμένο Βασίλειο.
07/01/2021

περισσότερα »

Υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη.
07/01/2021

περισσότερα »

Πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: χρηματοδοτεί το 50% των τελών κατάθεσης εθνικού σήματος ή σχεδίου και σήματος της ΕΕ ή κοινοτικού σχεδίου, μέχρι 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση
31/12/2020

περισσότερα »

Προκήρυξη της Δράσης "Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου" του ΕΠΑνΕΚ
30/12/2020

περισσότερα »

Εισαγωγικό καθεστώς επεξεργασμένων φρούτων, λαχανικών, καρπών και οσπρίων, αρμοδιότητας α/Υπηρεσίας APHIS Υπουργείου Γεωργίας
30/12/2020

περισσότερα »

BREXIT- ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ: οδηγός επιβίωσης, διαδικασίες στα σύνορα ενημέρωση για ΟΦΑΕΕ , επιμελητήρια και εξαγωγείς.
30/12/2020

περισσότερα »

Ενημέρωση σχετικά με έναρξη εφαρμογής από 1.1.2021 νέων κανονισμών της ΕΕ για την παροχή πληροφοριών κατ' εφαρμογή του Άρθρου 45 του καν. CLP
30/12/2020

περισσότερα »

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
22/12/2020

περισσότερα »

Ενδιαφέρον για εισαγωγή ελληνικών προϊόντων - Fresh Farms - Σικάγο
22/12/2020

περισσότερα »

Ενημέρωση για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη \ Περιβαλλοντική Μη Χρηματοοικονομική Λογιστική – Εναρμόνιση με το Νόμο 4403/2016» που διοργανώνεται από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και θα πραγματοποιηθεί, με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, από: 1/02/2021 έως: 1/04/2021.
14/12/2020

περισσότερα »

Διακοπή λειτουργίας Περιφερειακών Γραφείων ΕΒΕΑ
14/12/2020

περισσότερα »

Αίτημα για συνεργασία ισραηλινής εταιρείας με ελληνική για παραγωγή προϊόντων ύδρευσης/αποχέτευσης.
10/12/2020

περισσότερα »

Αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη.
07/12/2020

περισσότερα »

Υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη.
07/12/2020

περισσότερα »

Κατανομή των ποσοστώσεων στην εισαγωγή οίνου στη Σερβική αγορά
04/12/2020

περισσότερα »

Ukraine and Greece: Discover new opportunities, Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020
03/12/2020

περισσότερα »

DIGITAL FORUM "EXPORTS TURN CRISIS INTO OPPORTUNITY" - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ, ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
02/12/2020

περισσότερα »

Διαδικασία απόκτησης αριθμού DUNS για υποχρεωτική εγγραφή εταιρειών διακίνησης τροφίμων στις ΗΠΑ.
01/12/2020

περισσότερα »

Ενημέρωση των Μελών του ΕΒΕΑ για εξόφληση των οφειλών από Συνδρομές

Το ΕΒΕΑ ενημερώνει τα Μέλη του ότι οι συνδρομές των, προς το Επιμελητήριο, ήταν υποχρεωτικές μέχρι και το έτος 2014 (σύμφωνα με το Ν.2081/1992 σε συνδυασμό με το άρθρο 94 του Ν.4314/2014). Τα Επιμελητήρια είναι υποχρεωμένα, στην περίπτωση που δεν καταβληθούν οι υποχρεωτικές αυτές συνδρομές, να προχωρήσουν στην βεβαίωσή τους και να τις αποστείλουν προς είσπραξη μέσω των Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου γνωρίζοντας τις υπο.....

περισσότερα
Συνδρομές

Οι οικονομικές υποχρεώσεις (συνδρομές) των μελών προς το Ε.Β.Ε.Α. έχουν καθορισθεί (βάσει την παρ. 2 του άρθρου 4 Ν.2081/92, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 του Ν.3419/2005) από το Δ.Σ. και έχουν αναπροσαρμοστεί με τις αποφάσεις του.

περισσότερα
Τέλη

Τέλη υπηρεσιών που παρέχει το Ε.Β.Ε.Α.

περισσότερα
Τρόποι Πληρωμής Συνδρομής του ΕΒΕΑ

Είναι δυνατή η πληρωμή της συνδρομής σας σε τράπεζα, web-banking και phone-banking.

περισσότερα

Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ: ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΙΣ
13/01/2021 περισσότερα
ΔΗΛΩΣΗ Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
30/12/2020 περισσότερα
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
28/12/2020 περισσότερα
E-SHOP ΚΑΙ CLICK-AWAY ΑΠΟ ΤΟ ΕΒΕΑ
22/12/2020 περισσότερα
Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ: Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
17/12/2020 περισσότερα
Γ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΆΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
15/12/2020 περισσότερα
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΆΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
14/12/2020 περισσότερα
K.ΜΙΧΑΛΟΣ: «ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ ΧΡΕΟΥΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ
11/12/2020 περισσότερα
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ
08/12/2020 περισσότερα
Υπογραφή Συμφώνου Αδελφοποίησης του ΕΒΕΑ και του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου της Νέας Υόρκης
03/12/2020 περισσότερα

Βρείτε μας

Εγγραφή στο καθημερινό, ενημερωτικό μας δελτίο
* το πεδίο απαιτείται
 
  • 
ΓΕΜΗ